Postępowanie powyżej 209 000 euro na dostawę stymulatorów i kardiowerterów - defibrylatorów serca z wyposażeniem do zabiegów z zakresu elektroterapii chorób serca dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistyczego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • 1. SIWZ - dostawa (2017-11-27 08:22)
 • 3. PROJEKT Umowy (2017-11-27 08:22)
 • PAKIET 1 - ZESTAWY DO WKŁUCIA (2017-11-27 08:23)
 • PAKIET 2 - ZESTAW OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGO Z MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI (2017-11-27 08:23)
 • PAKIET 3 - STYMULATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJĄCE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI (2017-11-27 08:23)
 • PAKIET 4 - KARDIOWERTERY (2017-11-27 08:23)
 • PAKIET 5 - KARDIOWERTERY - DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE PODSTAWOWE Z ELEKTRODAMI (2017-11-27 08:23)
 • PAKIET 6 -STYMULATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE Z ELEKTRODAMI (2017-11-27 08:24)
 • PAKIET 7 - KARDIOWERTERY (2017-11-27 08:24)
 • PAKIET 8 - KARDIOWERTERY (2017-11-27 08:24)
 • PAKIET 9 - ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA PASYWNE (2017-11-27 08:25)
 • PAKIET 10 - KARDIOWERTERY (2017-11-27 08:25)
 • PAKIET 11 - STYMULATOR DWUJAMOWY SERCA DWUSENSOROWY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA BADANIA MRI (2017-11-27 08:25)
 • PAKIET 12 - ZESTAW DO USUWANIA ELEKTROD (2017-11-27 08:25)
 • 4. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2017-11-27 08:26)
 • 5. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2017-11-27 08:26)
 • ESPD (2017-11-27 08:26)
 • espd-request (2017-11-27 08:26)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 27.11.2017 (2017-12-01 13:04)
 • 8. ZMIANA (2017-12-07 09:26)
 • PAKIET 10 - KARDIOWERTERY - zmodyfikowany (2017-12-07 09:26)
 • 9. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2017-12-18 08:59)
 • 10. ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT (2018-01-05 11:25)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2018-01-22 11:32)
 • OGŁOSZENIE WYBORU - poprawa nazwy wykonawcy (2018-01-22 11:57)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.02.2018 (2018-02-06 09:44)