Przetarg nieograniczony powyżej 209000euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego WZW typu C - terapia bezinterferonowa,kontynuacja leczenia, dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu

TED - tenders electronic daily Odebrano ogłoszenie Identyfikatory ogłoszenia Tytuł zamówienia Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW typu C) - kuracja bezinterferonowa kontynuacja leczenia Wysłane przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ Data odbioru 23.11.17 12:06 Reception Id (numer wewnętrzny) 17-494580-001 Odebrano ogłoszenie i nadano mu tymczasowy numer referencyjny 17-494580-001. Zostanie ono opublikowane na stronie TED w ciągu 5 dni. Więcej informacji o przepisach, terminach itp. można znaleźć w dyrektywach o zamówieniach publicznych
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji notice (2017-11-23 12:17)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2017-OJS226-470365-pl (2017-11-24 09:24)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2017-11-24 09:25)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy 2017 (2017-11-24 09:25)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2017-11-24 09:25)
 • 7. Załącznik_nr_3_JEDZ espd-request (2017-11-24 09:25)
 • 7. Załącznik_nr_3_ JEDZ espd-request (2017-11-24 09:25)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2017-11-24 09:25)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2017-11-24 09:25)
 • 9. Wyjaśnienia do SIWZ (2017-12-01 12:25)
 • 9. Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ (2017-12-04 12:03)
 • 10. INFORMACJA art. 86 ust 5 Pzp ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2017-12-08 11:16)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-12-08 13:28)
 • INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2017-12-08 13:28)
 • Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia2017-OJS244-509332-pl (2017-12-20 09:14)