Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 euro na dostawę leków stosowanych w programach lekowych na Oddziale Reumatologii ( RZS.ZZSK,MIZS,ŁZS,ziarniniak Wegnera i SPA)dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-OJS193-395588-pl (2017-10-09 09:54)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__2017 (2017-10-09 09:54)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy 2017 (2017-10-09 09:54)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2017-10-09 09:54)
 • 7. Załącznik_nr_3_ do_SIWZ_ JEDZ espd-request (2017-10-09 09:54)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2017-10-09 09:54)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2017-10-09 09:57)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2017-10-09 09:57)
 • 9. Wyjaśnienia do SIWZ (2017-11-08 09:59)
 • 10. INFORMACJA art. 86 ust 5 Pzp ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2017-11-15 14:37)
 • 14. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-12-11 13:29)
 • 13. ZBIORCZE ZESTAWIENIE I STRESZCZENIE OCENY OFERT (2017-12-11 13:29)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-OJS247-518197-pl (2017-12-27 09:02)