Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 euro na dostawę SPRZĘTU OGÓLNOMEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-OJS193-395489-pl (2017-10-09 09:48)
 • 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2017-10-09 09:48)
 • 5 Załącznik_nr_1_do_SIWZ_ FORMULARZ OFERTOWY (2017-10-09 09:48)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ_WZÓR UMOWY (2017-10-09 09:48)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2017-10-09 09:48)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2017-10-09 09:48)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2017-10-09 09:48)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2017-10-09 09:48)
 • 10.Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_wykonanych_dostaw_zal.6 (2017-10-09 09:49)
 • Wyjaśnienia do SIWZ sprzęt ogólnomedyczny (2017-11-08 08:11)
 • INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT I CEN Z OTWARCIA 14.11.2017 (2017-11-14 14:26)
 • 11. Informacja art. 86 ust.1 Pzp zestawienie z otwarcia ofert (2017-11-14 14:53)
 • INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT I CEN Z OTWARCIA POPRAWIONY 14.11.2017 (2017-11-22 10:32)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-01-24 14:25)
 • ZAŁĄCZNIK INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE STRESZCZENIE OCENY OFERT (2018-01-24 14:26)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-OJS051-112803-pl (2018-03-14 14:32)