Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 euro na dostawę obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej do zabiegów operacyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS174-355878-pl (2017-09-12 09:35)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2017-09-12 09:36)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2017-09-12 09:37)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2017-09-12 09:37)
 • Załącznik nr 3 - JEDZ ESPD (2017-09-12 09:38)
 • Załącznik nr 3 - JEDZ espd-request (2017-09-12 09:38)
 • Załącznik nr 4 - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej (2017-09-12 09:39)
 • Zalacznik nr 5 do SIWZ - oswiadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2017-09-12 09:39)
 • Zmiana treści SIWZ (2017-09-22 11:26)
 • Prawidłowy załącznik nr 1 do SIWZ - z dn. 22.09.2017 (2017-09-22 11:27)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2017-10-06 11:47)
 • Obowiązujący Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy z dn. 06.10.2017r. (2017-10-06 11:48)
 • Informacja z otwarcia ofert 2017 z dnia 19.10.2017r. (2017-10-19 12:36)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - częściowe (2017-11-10 12:36)
 • Sprostowanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.11.2017 (2017-11-15 10:24)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- częściowe pakiet 4,12 (2017-11-15 13:09)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18.12.2017 (2017-12-18 09:12)