Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 Euro na dostawę płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoriów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu dostawy - 306058-2017 - TED Tenders Electronic Daily (2017-08-04 09:11)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2017 (2017-08-04 09:12)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (2017-08-04 09:12)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2017-08-04 09:12)
 • Załącznik nr 3 - JEDZ espd-request (2017-08-04 09:13)
 • Załącznik nr 3 - JEDZ espd-request (2017-08-04 09:13)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2017-08-04 09:13)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2017-08-04 09:13)
 • Wyjaśnienia do SIWZ - płyny infuzyjne (2017-09-01 09:10)
 • Informacja z otwarcia ofert (2017-09-13 13:47)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2017-10-02 13:17)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 03.11.2017r. (2017-11-03 09:04)