Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 Euro na dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 03.08.2017r. (2017-08-03 09:28)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2017 (2017-08-03 09:28)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy doc (2017-08-03 09:28)
 • Załącznik nr 2 - projekt umowy (2017-08-03 09:28)
 • Załącznik nr 3 - JEDZ espd-request (2017-08-03 09:29)
 • Załącznik nr 3 - JEDZ espd-request (2017-08-03 09:29)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2017-08-03 09:30)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2017-08-03 09:30)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - Neurochirurgia (2017-08-29 13:19)
 • Sprostowanie do SIWZ - Neurochirurgia (2017-09-01 09:09)
 • Informacja z otwarcia ofert (2017-09-12 12:34)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2017-09-27 11:24)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 26.10.2017 (2017-10-26 10:26)