Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę doposażenia w sprzęt medyczny Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-OJS130-265374-pl (2017-07-11 10:08)
 • 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2017 (2017-07-11 10:08)
 • 5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pakiet nr 1 (2017-07-11 10:08)
 • 5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pakiet nr 2 (2017-07-11 10:08)
 • 5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pakiet nr 3 (2017-07-11 10:08)
 • 5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pakiet nr 4 (2017-07-11 10:08)
 • 5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pakiet nr 5 (2017-07-11 10:09)
 • 5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pakiet nr 6 (2017-07-11 10:09)
 • 5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pakiet nr 7 (2017-07-11 10:09)
 • 5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pakiet nr 8 (2017-07-11 10:09)
 • 5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pakiet nr 9 (2017-07-11 10:09)
 • 5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pakiet nr 10 (2017-07-11 10:09)
 • 6. Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy-1 (2017-07-11 10:09)
 • 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2017-07-11 10:09)
 • 8. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2017-07-11 10:09)
 • 9. Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dot. asortymentu (2017-07-11 10:10)
 • Formularz JEDZ (2017-07-12 12:06)
 • Modyfikacja treści specyfikacji (2017-07-25 10:45)
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (2017-07-25 10:45)
 • Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane w dniu 27.07.2017r. (2017-07-27 11:36)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2017-08-04 08:35)
 • Informacja z otwarcia ofert - 16.08.2017r. (2017-08-16 11:37)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - centrum urazowe (2017-08-31 09:04)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2017-09-22 09:34)