Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 22.06.2017r. o godzinie 10:56. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn. 22.06.2017r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: wyroby do angiografii. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w dniu 22.06.2017r. (2017-06-22 11:11)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 24.06.2017r. (2017-06-26 07:19)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2016 (2017-06-26 07:20)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2017-06-26 07:20)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (2017-06-26 07:20)
 • ESPD - JEDZ - Załącznik nr 3 (2017-06-26 07:20)
 • espd-request - JEDZ - Załącznik nr 3 (2017-06-26 07:21)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2017-06-26 07:21)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2017-06-26 07:21)
 • Informacja z otwarcia ofert (2017-08-03 13:05)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - sprzęt do embolizacji (2017-08-25 10:12)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2017-09-21 10:37)