Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 EURO na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 20.06.2017r. o godzinie 12:45. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn. 20.06.2017r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: odczynniki i środki kontrastowe. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w dniu 20.06.2017r. (2017-06-20 12:55)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 21.06.2017r. (2017-06-21 10:25)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2017 (2017-06-21 10:26)
 • Formularz ofertowy 2017 (2017-06-21 10:26)
 • ESPD - Załącznik nr 3 do SIWZ (2017-06-21 10:26)
 • espd-request (2017-06-21 10:27)
 • Wzór umowy (2017-06-21 10:27)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2017-06-21 10:27)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2017-06-21 10:27)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2017-07-26 08:01)
 • Informacja z otwarcia ofert (2017-08-02 06:57)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - środki kontrastowe (2017-08-08 11:29)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2017-09-15 07:23)