Przetarg nieograniczony poni┐ej 209 000 Euro na dostawŕ produktˇw leczniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J├│zefa Strusia z Zak┼éadem Opieku┼äczo-Leczniczym SP ZOZ: Dostawa produkt├│w leczniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OG┼üOSZENIE O ZAM├ôWIENIU - Dostawy Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe Og┼éoszenie dotyczy: Zam├│wienia publicznego Zam├│wienie dotyczy projektu lub programu wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zam├│wienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt├│rych dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, kt├│re b─Öd─ů realizowa┼éy zam├│wienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö os├│b b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych Nie Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia os├│b nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o kt├│rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, os├│b zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawc├│w albo ich jednostki (w %) 0% SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy Nie Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, kt├│remu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania Nie Informacje na temat podmiotu kt├│remu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania: Post─Öpowanie jest przeprowadzane wsp├│lnie przez zamawiaj─ůcych Nie Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, kt├│rzy wsp├│lnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt├│w wraz z danymi do kontakt├│w: Post─Öpowanie jest przeprowadzane wsp├│lnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wsp├│lnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej ÔÇô maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zam├│wie┼ä publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J├│zefa Strusia z Zak┼éadem Opieku┼äczo-Leczniczym SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szwajcarska 3 , 61285 Pozna┼ä, woj. wielkopolskie, pa┼ästwo Polska, tel. 061 8739 293, 008, 033, e-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl, faks 618┬ 779┬ 517. Adres strony internetowej (URL): www.szpital-strusia.poznan.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod kt├│rym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub format├│w plik├│w, kt├│re nie s─ů og├│lnie dost─Öpne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz─ůdowej I.3) WSP├ôLNE UDZIELANIE ZAM├ôWIENIA (je┼╝eli dotyczy): Podzia┼é obowi─ůzk├│w mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wsp├│lnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wsp├│lnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (kt├│ry z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zam├│wienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zam├│wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokument├│w z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na kt├│rej zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunk├│w zam├│wienia Nie www.szpital-strusia.poznan.pl Dost─Öp do dokument├│w z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu nale┼╝y przesy┼éa─ç: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny spos├│b: Nie Inny spos├│b: Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny spos├│b: Nie Inny spos├│b: Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub format├│w plik├│w, kt├│re nie s─ů og├│lnie dost─Öpne Nie Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM├ôWIENIA II.1) Nazwa nadana zam├│wieniu przez zamawiaj─ůcego: Dostawa produkt├│w leczniczych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Numer referencyjny: WSM/DZP/81-4900/N/2017 Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zam├│wienia: Dostawy II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych Zam├│wienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu mo┼╝na sk┼éada─ç w odniesieniu do: wszystkich cz─Ö┼Ťci Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci: Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zam├│wienia, na kt├│re mo┼╝e zosta─ç udzielone zam├│wienie jednemu wykonawcy: II.4) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zam├│wienia jest dostawa produkt├│w leczniczych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J├│zefa Strusia w Poznaniu. Szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia znajduje si─Ö na formularzu ofertowym, kt├│ry jest za┼é─ůcznikiem do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zam├│wienia podzielony zosta┼é na 13 pakiet├│w. Przedmiot zam├│wienia obejmuje r├│wnie┼╝ dostaw─Ö lek├│w do zamawiaj─ůcego przez wykonawc─Ö, w┼éasnym lub zorganizowanym we w┼éasnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiaj─ůcy), na w┼éasny koszt i ryzyko. II.5) G┼é├│wny kod CPV: 33600000-6 Dodatkowe kody CPV: II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zam├│wienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,00 Waluta: (w przypadku um├│w ramowych lub dynamicznego systemu zakup├│w ÔÇô szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup├│w) II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zam├│wie┼ä, o kt├│rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunk├│w na jakich zostan─ů udzielone zam├│wienia, o kt├│rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w kt├│rym realizowane b─Ödzie zam├│wienie lub okres, na kt├│ry zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na kt├│ry zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakup├│w: lub dniach: lub data rozpocz─Öcia: lub zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepis├│w Okre┼Ťlenie warunk├│w: Wykonawca spe┼éni warunek je┼╝eli wyka┼╝e, ┼╝e posiada wa┼╝ne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane przez G┼é├│wnego Inspektora Farmaceutycznego, lub inny dokument uprawniaj─ůcy do obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Okre┼Ťlenie warunk├│w: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa Okre┼Ťlenie warunk├│w: Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawc├│w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk os├│b wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zam├│wienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych os├│b: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu Tak O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteri├│w selekcji Nie III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNK├ôW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI├ôW SELEKCJI: III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) O┼Ťwiadczenie, ┼╝e oferowane leki zosta┼éy dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i s─ů zarejestrowane zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, oraz ┼╝e odpowiednie ┼Ťwiadectwa zostan─ů okazane na ka┼╝de ┼╝─ůdanie zmawiaj─ůcego. W przypadku z┼éo┼╝enia oferty na lek r├│wnowa┼╝ny nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç ┼Ťwiadectwo rejestracji oraz dokumenty, o kt├│rych mowa w pkt. III.4. Zamawiaj─ůcy dopuszcza mo┼╝liwo┼Ť─ç z┼éo┼╝enia powy┼╝szych dokument├│w na no┼Ťniku elektronicznym, tj. np. p┼éyta CD, dysk twardy lub innych. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zam├│wienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam├│wienia: Nie Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalog├│w elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalog├│w elektronicznych: Nie Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalog├│w elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalog├│w elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie oferty wariantowej Nie Z┼éo┼╝enie oferty wariantowej dopuszcza si─Ö tylko z jednoczesnym z┼éo┼╝eniem oferty zasadniczej: Nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc├│w, kt├│rzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawc├│w Przewidywana minimalna liczba wykonawc├│w Maksymalna liczba wykonawc├│w Kryteria selekcji wykonawc├│w: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup├│w: Umowa ramowa b─Ödzie zawarta: Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestnik├│w umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestnik├│w umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zam├│wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup├│w: Adres strony internetowej, na kt├│rej b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakup├│w: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup├│w dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalog├│w elektronicznych: Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalog├│w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup├│w: Nie IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem) Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na kt├│rej aukcja b─Ödzie prowadzona: Nale┼╝y wskaza─ç elementy, kt├│rych warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zam├│wienia: Nale┼╝y poda─ç, kt├│re informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia: Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany spos├│b post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä): Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä: Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawc├│w w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etap├│w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, kt├│rzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: Nie Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena oferty 100 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt├│rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie IV.3) Negocjacje z og┼éoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og┼éoszeniem Minimalne wymagania, kt├│re musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zam├│wienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etap├│w negocjacji (w tym liczb─Ö etap├│w): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysoko┼Ťci nagr├│d dla wykonawc├│w, kt├│rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody: Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania: Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä: Nie Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etap├│w dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zam├│wienia definiuj─ůce minimalne wymagania, kt├│rym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty: Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri├│w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk├│w zam├│wienia: Nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na kt├│rej b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na kt├│rej jest dost─Öpny opis przedmiotu zam├│wienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawc├│w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych: Spos├│b post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä: Informacje o liczbie etap├│w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja wieloetapowa Wykonawcy, kt├│rzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: Nie Termin sk┼éadania wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, kt├│re zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zam├│wienia publicznego, albo og├│lne warunki umowy, albo wz├│r umowy: Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie kt├│rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) Je┼Ťli nast─ůpi zmiana przepis├│w dot. podatku VAT lub innych przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcych, kt├│re b─Öd─ů mia┼éy wp┼éyw na realizacj─Ö umowy ÔÇô w takim przypadku umowa b─Ödzie mog┼éa by─ç dostosowana do tych przepis├│w. 2) Je┼Ťli konieczno┼Ť─ç wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczno┼Ťci, kt├│rych nie mo┼╝na by┼éo przewidzie─ç w og┼éoszeniu o zam├│wieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia - w takim przypadku umowa b─Ödzie mog┼éa zosta─ç dostosowana do zaistnia┼éych okoliczno┼Ťci. 3) Przed┼éu┼╝enia terminu obowi─ůzywania umowy je┼Ťli nie zostanie wykupiony ca┼éy asortyment obj─Öty t─ů umow─ů, 4) W przypadku zako┼äczenia produkcji lub wycofania z rynku produktu leczniczego b─Öd─ůcego przedmiotem umowy dopuszcza si─Ö zmian─Ö na nowy produkt leczniczy zawieraj─ůcy tak─ů sam─ů substancj─Ö czynn─ů, dawk─Ö i posta─ç, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie 5) Obj─Öcia lek├│w refundacj─ů na podstawie decyzji administracyjnej, z kt├│rej wynika zmiana dotychczasowej ceny. 6) Zmiany decyzji administracyjnej o obj─Öciu produktu leczniczego refundacj─ů w zakresie jego urz─Ödowej ceny zbytu, przy jednoczesnym wskazaniu tego┼╝ produktu leczniczego jako podstawy limitu. 7) Zmiany urz─Ödowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowi─ůcego podstaw─Ö limitu w danej grupie limitowej. 8) Zmiany produktu leczniczego stanowi─ůcego podstaw─Ö limitu w danej grupie limitowej, z zastrze┼╝eniem, i┼╝ zmieniona cena nie b─Ödzie wy┼╝sz─ů ni┼╝ cena przedstawiona w ofercie przetargowej (formularzu ofertowym), stanowi─ůcej za┼é─ůcznik do przedmiotowej umowy Zmiany, o kt├│rych mowa w ust. 2 pkt. 1) ÔÇô 4) wymagaj─ů zgody wykonawcy i mog─ů by─ç wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Spos├│b udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy): ┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu: Data: 2017-05-26 , godzina: 09:00, Skr├│cenie terminu sk┼éadania wniosk├│w, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zam├│wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem): Nie Wskaza─ç powody: J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu > IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert) IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodk├│w z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt├│re mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zam├│wienia: Nie IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zam├│wie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt├│re zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zam├│wienia, nie zosta┼éy mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZA┼ü─äCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ─äCE OFERT CZ─ś┼ÜCIOWYCH Cz─Ö┼Ť─ç nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Pakiet nr 1 pozycji 16 2) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä(CPV): 33600000-6, 3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi─ůcach: okres w dniach: data rozpocz─Öcia: data zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Cz─Ö┼Ť─ç nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Pakiet nr 2 pozycji 3 2) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä(CPV): 33600000-6, 3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi─ůcach: okres w dniach: data rozpocz─Öcia: data zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Cz─Ö┼Ť─ç nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Pakiet nr 3 pozycji 1 2) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä(CPV): 33600000-6, 3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi─ůcach: okres w dniach: data rozpocz─Öcia: data zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Cz─Ö┼Ť─ç nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Pakiet nr 4 pozycji 1 2) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä(CPV): 33600000-6, 3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi─ůcach: okres w dniach: data rozpocz─Öcia: data zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Cz─Ö┼Ť─ç nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Pakiet nr 5 pozycji 1 2) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä(CPV): 33600000-6, 3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi─ůcach: okres w dniach: data rozpocz─Öcia: data zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Cz─Ö┼Ť─ç nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Pakiet nr 6 pozycji 8 2) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä(CPV): 33600000-6, 3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi─ůcach: okres w dniach: data rozpocz─Öcia: data zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Cz─Ö┼Ť─ç nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7 1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Pakiet nr 7 pozycji 7 2) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä(CPV): 33600000-6, 3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi─ůcach: okres w dniach: data rozpocz─Öcia: data zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Cz─Ö┼Ť─ç nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8 1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Pakiet nr 8 pozycji 4 2) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä(CPV): 33600000-6, 3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi─ůcach: okres w dniach: data rozpocz─Öcia: data zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Cz─Ö┼Ť─ç nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Pakiet nr 9 pozycji 2 2) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä(CPV): 33600000-6, 3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi─ůcach: okres w dniach: data rozpocz─Öcia: data zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Cz─Ö┼Ť─ç nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Pakiet nr 10 pozycji 5 2) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä(CPV): 33600000-6, 3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi─ůcach: okres w dniach: data rozpocz─Öcia: data zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Cz─Ö┼Ť─ç nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11 1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Pakiet nr 11 pozycji 5 2) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä(CPV): 33600000-6, 3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi─ůcach: okres w dniach: data rozpocz─Öcia: data zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 100 6) INFORMACJE DODATKOWE: Cz─Ö┼Ť─ç nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12 1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Pakiet nr 12 pozycji 1 2) Wsp├│lny S┼éownik Zam├│wie┼ä(CPV): 33600000-6, 3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia): Warto┼Ť─ç bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi─ůcach: okres w dniach: data rozpocz─Öcia: data zako┼äczenia: 2018-03-19 00:00:00 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena brutto 100 6) INFORMACJE DODATKOWE:
ZAúíCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunkˇw zamˇwienia (2017-05-18 12:21)
  • Za│▒cznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2017-05-18 12:21)
  • Za│▒cznik nr 2 do SIWZ - wstŕpne oÂwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (2017-05-18 12:21)
  • Za│▒cznik nr 3 do SIWZ - oÂwiadczenie o przynale┐noÂci do grupy kapita│owej (2017-05-18 12:21)
  • Za│▒cznik nr 4 do SIWZ - Wzˇr umowy (2017-05-18 12:22)
  • Za│▒cznik nr 5 do SIWZ - oÂwiadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2017-05-18 12:22)
  • WyjaÂnienia nr 1 do SIWZ (2017-05-23 11:06)
  • Informacja z otwarcia ofert (2017-05-26 11:24)
  • Og│oszenie o wyborze oferty (2017-06-01 09:25)
  • Og│oszenie o udzieleniu zamˇwienia (2017-06-27 08:09)