Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę STERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH dla Anestezjologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę sterylnych wyrobów medycznych dla Anestezjologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 24.04.2017r. o godz. 09:45 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 24.04.2017r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ , w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania Ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2017-054300-NF02-PL (2017-04-24 09:56)
 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2017-OJS081-155820-pl (2017-04-26 09:15)
 • 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017 (2017-04-26 09:15)
 • 5. FORMULARZ_OFERTOWY 2017 (2017-04-26 09:15)
 • 6. WZOR_UMOWY Anestezjologia 2017 (2017-04-26 09:16)
 • 7._Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (1) (2017-04-26 09:16)
 • 8._Informacja__art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2017-04-26 09:16)
 • 9._Wykaz_wykonanych_dostaw_zal.6 (2017-04-26 09:16)
 • espd-request (2017-04-26 09:16)
 • JEDZ espd-request (2017-04-26 09:16)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2017-05-30 13:04)
 • 10. INFORMACJA art. 86 ust 5 Pzp ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2017-06-06 12:03)
 • 14. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-07-04 12:43)
 • 13. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT STRESZCZENIE (2017-07-04 12:43)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienienia 2017-OJS247-518315-pl (2017-12-27 09:00)