Dostawa drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej (koronarografii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznanui

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej (koronarografiii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 12.04.2017r. o godz. 12:49 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 12.04.2017r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: Wyroby do angioplastyki w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wsępne 12.04.2017r. (2017-04-12 13:10)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 18.04.2017 (2017-04-18 09:47)
 • 1. SIWZ - dostawa sprzętu (2017-04-18 09:48)
 • 2. Załącznik - Wzór umowy (2017-04-18 09:48)
 • ESPD- JEDZ (2017-04-18 09:48)
 • JEDZ - xml (2017-04-18 09:48)
 • 3. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2017-04-18 09:49)
 • 4. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2017-04-18 09:49)
 • 5. Wykaz wykonanych dostaw zał.6 (2017-04-18 09:49)
 • zał OZW-1-17-18_zest_do_PTCA (2017-04-18 09:49)
 • zał OZW-2-17-18_impl.sten.plan. (2017-04-18 09:50)
 • zał OZW-3-17-18_zest. PTCA zm.tt.krętx. (2017-04-18 09:50)
 • zał OZW-4-17-18_stenty nitynolowe samorozprężalne (2017-04-18 09:50)
 • zał OZW-5-17-18_cew.balon.wysokociś. zabezp.przed przemieszcz. (2017-04-18 09:50)
 • zał OZW-6-17-18_zest. przyg.zmian w zawale STEMI (2017-04-18 09:50)
 • zał OZW-7-17-18 cewniki balon. do zm. trudn. (2017-04-18 09:51)
 • zał OZW-8-17-18_ Zestaw sprzętu do udrożnień (2017-04-18 09:51)
 • zał OZW-9-17-18 zest.do PTCA zm. trud.(wąs. nacz, rest.) (2017-04-18 09:52)
 • zał OZW-10-17-18 stenty bez polimerowe (2017-04-18 09:52)
 • zał OZW-11-17-18_cew _prow do_PTCA (2017-04-18 09:52)
 • zał OZW-12-17-18_prow PTCA_zm trudnych (2017-04-18 09:52)
 • zał OZW-13-17-18_zestaw cewników diagnostyczych do koro i prowadz. do PTCA (2017-04-18 09:53)
 • zał OZW-14-17-18_strzyk automat_-_cena (2017-04-18 09:53)
 • zał OZW-15-17-18 zestaw obłożeń jednoraz. , drenaż (2017-04-18 09:53)
 • zał OZW-16-17-18_ stentgrafty (2017-04-18 09:54)
 • zał OZW-17-17-18 zestaw sprzętu do walwuloplastyki aortalnej (2017-04-18 09:54)
 • zał OZW-18-17_zestaw_do_rotablacji wieńcowej (2017-04-18 09:54)
 • zał OZW-19-17-18 zestaw do nieprawidł. poł. wewnatrzsercowych (2017-04-18 09:55)
 • zał OZW-20-17-18_zestaw do PFO (2017-04-18 09:55)
 • zał OZW-21-17-18_protekcja do_ptca_by-passu (2017-04-18 09:55)
 • zał OZW-22-17-18 wyposażenie do aparatu Volcano s 5 (2017-04-18 09:56)
 • zał OZW-23-17-18 wyposażenie do aparatu iLab Cart System (2017-04-18 09:56)
 • zał OZW-24-17-18 wyposażenie do aparatu Ilumen Optis + FFR (2017-04-18 09:56)
 • 5. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2017-05-09 12:08)
 • ZP - Zestawienie ofert (2017-05-25 08:11)
 • CZĘŚCIOWE OGŁOSZENIE O WYBORZE (2017-05-30 11:07)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE (2017-06-08 12:39)
 • 33. ZESTAWIENIE PUNKTÓW (2017-06-08 12:40)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.07.2017 (2017-07-13 12:20)