Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą systemu 3D oraz pompy przepływowej

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń w zakresie ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 06.04.2017r. o godz. 10:55 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 06.04.2017r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: Urządzenia do wspomagania serca w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wsępne 06.04.2017 (2017-04-06 11:07)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 11.04.2017 (2017-04-11 10:28)
 • 1. SIWZ - ABLACJA (2017-04-11 10:28)
 • 1. Formularz Pakiet 1 (2017-04-11 10:28)
 • 2. Formularz Pakiet 2 (2017-04-11 10:28)
 • 3. Formularz Pakiet 3 (2017-04-11 10:28)
 • 4. Formularz Pakiet 4 (2017-04-11 10:28)
 • 5. Formularz Pakiet 5 (2017-04-11 10:28)
 • 6. Formularz Pakiet 6 (2017-04-11 10:28)
 • 7. Wzór umowy (2017-04-11 10:29)
 • 13. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2017-04-11 10:29)
 • 14. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2017-04-11 10:29)
 • 15. Wykaz wykonanych dostaw zał.6 (2017-04-11 10:29)
 • ESPD (2017-04-11 10:29)
 • JEDZ xml (2017-04-11 10:29)
 • 8. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2017-05-05 11:20)
 • 9. ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2017-05-18 11:57)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE (2017-06-02 12:45)
 • ZESTAWIENIE OCENY OFERT (2017-06-02 12:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstpne 12.07.2017 (2017-07-12 11:27)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.07.2017 (2017-07-14 09:34)