Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.1b ustawy Pzp na Sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2017-03-03 09:10)