Dostawa endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 24.02.2017r. o godz. 10:43 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 24.02.2017r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: protezy ortopedyczne w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstepne 24.02.2017 (2017-02-24 11:04)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 27.02.2017 (2017-02-27 09:52)
 • 1. SIWZ - dostawa (2017-02-27 09:52)
 • 2. formularz ofertowy 1 Bez. biodro (2017-02-27 09:52)
 • 3. formularz ofertowy 2 C. biodro (2017-02-27 09:52)
 • 4. formularz ofertowy 3 R. kolano (2017-02-27 09:53)
 • 5. formularz ofertowy 4 P-N biodro (2017-02-27 09:53)
 • 6. formularz ofertowy 5 Spac. kolano (2017-02-27 09:53)
 • 7. formularz ofertowy 6 rotacyjna (2017-02-27 09:53)
 • 8. formularz ofertowy 7 Bipo biodra (2017-02-27 09:53)
 • 9. formularz ofertowy 8 bark (2017-02-27 09:53)
 • 10. formularz ofertowy 9 Panewka (2017-02-27 09:53)
 • 11. formularz ofertowy 10 kapoplast. (2017-02-27 09:54)
 • 12. Załącznik - Wzór umowy (2017-02-27 09:54)
 • 13. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2017-02-27 09:54)
 • 14. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2017-02-27 09:54)
 • 15. Wykaz wykonanych dostaw zał.6 (2017-02-27 09:54)
 • ESPD (2017-02-27 09:54)
 • JEDZ espd-request-1 (2017-02-27 09:54)
 • 20. ZESTAWIENIE OFERT (2017-04-07 12:17)
 • 21. OGŁOSZENIE WYBORU (2017-05-05 08:53)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.05.2017 (2017-05-22 09:14)