Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę leków stosowanych w programach lekowych na Oddziale Reumatologii (RZS,MIZS,ŁZS,ZZSK,ziarniniak Wegnera) dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę leków stosowanych w programach lekowych na Oddziale Reumatologii (RZS,MIZS,ŁZS,ZZSK,ziarniniak Wegnera) dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 10.02.2017r. o godz. 13:37 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 10.02.2017r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ , w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu notice (2017-02-10 13:50)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2017-OJS031-055540-pl (2017-02-14 11:37)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__2017 (2017-02-14 11:37)
 • 5. Formularz ofertowy 2017 (2017-02-14 11:37)
 • 6. Wzór umowy 2017 (2017-02-14 11:37)
 • 7. oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2017-02-14 11:37)
 • 8. oswiadczenie_art._91_ust._3a_ustawy (2017-02-14 11:37)
 • JEDZ espd-request (2017-02-14 11:38)
 • JEDZ espd-request (2017-02-14 11:38)
 • 9. Wyjaśnienia do SIWZ (2017-02-23 12:48)
 • 5. Formularz ofertowy po modyfikacji 2017 (2017-02-23 12:48)
 • Przekazanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia ENOTICES_magdag-2017-025855-NF14-PL (2017-02-23 12:49)
 • Publikacja zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2017-OJS039-070778-pl (2017-02-24 09:37)
 • 9. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2017-03-15 10:12)
 • 5. Formularz ofertowy po zmianie 2 2017 (2017-03-15 10:13)
 • 6. Wzór umowy po zmianie 2 2017 (2017-03-15 10:13)
 • Formularz 2 przekazani zmiany ogłoszenia o zmianie ogłoszenia notice (2017-03-15 10:13)
 • Publikacja zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2 2017-OJS054-099510-pl (2017-03-17 09:11)
 • ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA (2017-03-24 14:14)
 • TREŚĆ ODWOŁANIA _KOMTUR Szpital Miejski J.Strusia Poznań odwołanie Prezes KIO (2017-03-24 14:14)
 • ZMIANA MODYFIKACJA SIWZ 29.03.2017 (2017-03-29 08:31)
 • 5. Formularz ofertowy po zmianie 3 2017 (2017-03-29 08:31)
 • Formularz przekazania zmiany ogłoszenia o zamówieniu 3 ENOTICES_magdag-2017-042101-NF14-PL (2017-03-29 08:31)
 • PUBLIKACJA ZMAINY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 29 03 2017-OJS064-120256-pl (2017-03-31 09:59)
 • 10. INFORMACJA art. 86 ust 5 Pzp ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2017-04-13 13:01)
 • 14. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-05-10 14:32)
 • 14. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2017-05-10 14:33)
 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2017-OJS109-219320-pl (2017-06-09 11:26)