Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę leków stosowanych w programach lekowych leczenia przewlekłego WZW typu B i C u pacjentów z marskością wątroby,terapia bezinterferonowa dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę leków stosowanych w programach lekowych leczenia przewlekłego WZW typu B i C u pacjentów z marskością wątroby,terapia bezinterferonowa dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 26.01.2017r. o godz. 11:57 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 26.01.2017r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ , w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2017-011645-NF02-PL (2017-01-26 12:46)
 • 10. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2017-OJS020-033251-pl (2017-01-30 08:11)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__2017 (2017-01-30 08:12)
 • 5. Formularz ofertowy 2017 (2017-01-30 08:12)
 • 6. Wzór umowy 2017 (2017-01-30 08:12)
 • 7. oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2017-01-30 08:12)
 • 8. oswiadczenie_art._91_ust._3a_ustawy (2017-01-30 08:12)
 • 11. ESPD espd-request (2017-01-30 08:12)
 • 12. JEDZ espd-request (2017-01-30 08:12)
 • 9. Wyjaśnienia do SIWZ (2017-02-02 14:18)
 • INFORMACJA art. 86 ust 5 Pzp ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2017-02-10 12:55)
 • 14. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-02-20 14:25)
 • 12. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2017-02-20 14:25)
 • Formularz przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia ENOTICES_magdag-2017-030474-NF03-PL (2017-03-06 11:51)