Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 16.12.2016r. o godz. 11:08 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 16.12.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: różne produkty lecznicze w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 16.12.2016r. (2016-12-16 12:47)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 21.12.2016 (2016-12-21 10:51)
 • 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2016 (2016-12-21 10:52)
 • 5. Formularz ofertowy (2016-12-21 10:52)
 • 6. Wzór umowy (2016-12-21 10:52)
 • 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2016-12-21 10:52)
 • 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2016-12-21 10:52)
 • ESPD (2016-12-21 10:53)
 • espd-request (2016-12-21 10:53)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2017-01-16 09:58)
 • Informacja z otwarcia ofert (2017-01-27 08:57)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Pakiet 39 (2017-02-24 10:45)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - częściowe (2017-03-06 13:07)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - częściowe1 (2017-03-09 11:51)
 • Ogłoszenie o wyborze - pozostałe pakiety (2017-03-10 11:20)
 • Zestawienie cenowe ofert dodatkowych (2017-03-10 11:35)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 20.04.2017r.2017-OJS077-148679-pl (2017-04-20 10:12)