DI-381126/2016 – Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie wykonania dokumentacji projektowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr DI-381126/2016 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa pomieszczeń Pracowni Usprawniania Leczniczego na potrzeby Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3”. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załączonych dokumentach: 1. ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr DI-381126/2016 z dnia 09.12.2016r. oraz 2. Załączniku Nr 1 - fragmenty dokumentacji projektowej Ofertę prosimy złożyć / przesłać w terminie do 28.12.2016r. na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, 61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3 Kontakt : telefon 61 87 39 291 e-mail inwestycje@szpital-strusia.poznan.pl
ZAŁĄCZNIKI

  • Zaproszenie do złożenia oferty DI-381126/2016 (2016-12-09 12:33)
  • Załącznik Nr 1 (2016-12-09 12:33)
  • INFORMACJA o wizji w dniu 15.12.2016r. (2016-12-13 13:32)
  • Informacja z wizji lokalnej (2016-12-15 09:36)
  • INFORMACJA - wybór oferty (2016-12-29 11:53)
  • Zestawienie ofert wraz z punktacją (2016-12-29 11:54)