Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę sprzętu do zabiegów stentowania tętnic szyjnych oraz embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę sprzętu do zabiegów stentowania tętnic szyjnych oraz embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 09.12.2016r. o godz. 08:28 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 09.12.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: wyroby do angiografii w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 09.12.2016r. (2016-12-09 08:47)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 14.12.2016r. (2016-12-14 13:28)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2016 (2016-12-14 13:28)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2016-12-14 13:28)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (2016-12-14 13:29)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - ESPD (2016-12-14 13:30)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - espd-request (2016-12-14 13:30)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2016-12-14 13:30)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2016-12-14 13:31)
 • Informacja z otwarcia ofert - embolizacje (2017-01-18 11:26)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzęt do embolizacji (2017-02-06 10:17)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 01.03.2017r. (2017-03-01 13:58)