Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 Euro na dostawę sprzętu specjalistycznego: śruby, płyty, gwoździe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę sprzętu specjalistycznego: śruby, płyty, gwoździe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 05.12.2016r. o godz. 13:50 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 05.12.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • ENOTICES_zozsm-2016-155982-NF02-PL (2016-12-06 08:56)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 07.12.2016r. (2016-12-07 09:23)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2016 (2016-12-07 09:24)
 • Formularz ofertowy (2016-12-07 09:24)
 • Projekt umowy (2016-12-07 09:24)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2016-12-07 09:24)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2016-12-07 09:24)
 • espd-request-2 (2016-12-07 09:24)
 • JEDZ - załącznik nr 3 do SIWZ (2016-12-07 09:25)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2016-12-15 11:05)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2016-12-28 11:23)
 • Informacja z otwarcia ofert (2017-01-16 13:10)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-02-01 12:01)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 24.02.2017r. (2017-02-24 12:12)