Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 02.12.2016r. o godz. 13:10 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 02.12.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: szwy chirurgiczne w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 02.12.2016 (2016-12-02 13:20)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 06.12.2016r. (2016-12-06 11:01)
 • 1. SIWZ - dostawa - szwy (2016-12-06 11:01)
 • 2. FORMULARZ OFERTOWY (2016-12-06 11:01)
 • 3. Załącznik do SIWZ - Wzór umowy (2016-12-06 11:02)
 • 6. Wykaz wykonanych dostaw zał.6 (2016-12-06 11:02)
 • 7. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2016-12-06 11:02)
 • 8. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-12-06 11:02)
 • ESPD (2016-12-06 11:03)
 • espd-request (2016-12-06 11:03)
 • 12. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2017-01-05 11:47)
 • 9. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 41 (2017-01-13 13:16)
 • Wartości szacunkowe, (2017-01-13 13:16)
 • 6. OGŁOSZENIE WYBORU (2017-02-20 13:23)
 • 8. PUNKTACJA (2017-02-20 13:23)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.03.2017 (2017-03-15 13:23)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.03.2017 (2017-03-17 09:58)