Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 Euro na usługę w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E w dniu 01.12.2016r. (2016-12-01 13:36)
 • Usługi - 426650-2016 - TED Tenders Electronic Daily- opublikowane (2016-12-05 07:06)
 • Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia 2016 (2016-12-05 07:06)
 • Formularz ofertowy (2016-12-05 07:06)
 • Wzór umowy (2016-12-05 07:06)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2016-12-05 07:06)
 • Jednolity dokument_transport (2016-12-05 07:07)
 • Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 4 (2016-12-05 07:07)
 • Wykaz pojazdów - załącznik nr 5 (2016-12-05 07:07)
 • Informacja z otwarcia ofert (2017-01-09 12:05)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - transport sanitarny (2017-01-23 11:04)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 03.02.2017r. (2017-02-03 10:07)