Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 05.10.2016r. o godz. 10:25 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 05.10.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: pozaustrojowe układy krążeniowe w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zanówieniu wstępne 05.10.2016 (2016-10-05 10:34)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 07.10.2016 (2016-10-07 11:13)
 • 0. SIWZ - dostawa sprzętu (2016-10-07 11:13)
 • 0.1. Wzór umowy (2016-10-07 11:13)
 • 1. F O PAKIET 1 oxygenator (2016-10-07 11:13)
 • 2. F O PAKIET 2 (2016-10-07 11:14)
 • 3. F O PAKIET 3 (2016-10-07 11:14)
 • 4. F O PAKIET 4 (2016-10-07 11:14)
 • 5. F O PAKIET 5 (2016-10-07 11:14)
 • 6. F O PAKIET 6 (2016-10-07 11:14)
 • 7. F O PAKIET 7 (2016-10-07 11:14)
 • 8. F O PAKIET 8 (2016-10-07 11:14)
 • 9. F O PAKIET 9 (2016-10-07 11:14)
 • 10. F O PAKIET 10 (2016-10-07 11:15)
 • 11. F O PAKIET 11 (2016-10-07 11:15)
 • 12. Wykaz wykonanych dostaw (2016-10-07 11:16)
 • 19. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp (2016-10-07 11:16)
 • 20. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-10-07 11:16)
 • ESPD krążenie (2016-10-07 11:16)
 • espd-request krązenie (2016-10-07 11:16)
 • ESPD html (2016-10-07 11:17)
 • 21. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2016-10-27 12:52)
 • POPRAWA OMYŁKI W PAKIECIE 4 (2016-11-04 12:10)
 • 4. F O PAKIET 4 po poprawie (2016-11-04 12:12)
 • ZP - Zestawienie ofert (2016-11-10 12:15)
 • 1. OGŁOSZENIE WYBORU (2016-12-13 12:08)
 • 2. ZESTAWIENIE PUNKTACJI (2016-12-13 12:09)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 16.01.2017 (2017-01-16 13:18)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.1.2017 (2017-01-19 10:30)