Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę sprzętu do operacji zastawek dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 04.10.2016r. o godz. 10:27 Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 04.10.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: zastawki serca w dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 04.10.2016 (2016-10-04 10:43)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 07.10.2016 (2016-10-07 10:33)
 • 0. SIWZ - dostawa sprzętu (2016-10-07 10:34)
 • 1.elektrody nasierdz (2016-10-07 10:34)
 • 2. łaty do ASD VSD (2016-10-07 10:35)
 • 3. łaty filcowe teflonowe (2016-10-07 10:35)
 • 4. protezy naczyniowe wysycone srebrem (2016-10-07 10:35)
 • 5. protezy z odprowadzeniami - łuk aorty (2016-10-07 10:35)
 • 6. zastawki biol. mitralne (2016-10-07 10:35)
 • 7. zastawki mech.mitritralne (2016-10-07 10:35)
 • 8. zastawki aort biol stent. z osierdzia wołowego (2016-10-07 10:35)
 • 9. zastawki aort biol stentowet. z osierdzia wołowego (2016-10-07 10:35)
 • 10. zastawki mech.aortalne (2016-10-07 10:36)
 • 11. prot. aorty z zastawka Konduit (2016-10-07 10:36)
 • 12. piersci do plast zast mitr zamkn (2016-10-07 10:36)
 • 13. piersci do plast zast trójdz półotwarte (2016-10-07 10:36)
 • 2. Wzór umowy zał 2 (2016-10-07 10:36)
 • 19. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2016-10-07 10:38)
 • 20. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-10-07 10:38)
 • ESPD.pdf zastawki (2016-10-07 10:38)
 • ESPD html (2016-10-07 10:38)
 • 16. Wykaz wykonanych dostaw zał.6 (2016-10-07 10:39)
 • 21. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2016-10-28 12:56)
 • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2016-11-09 12:15)
 • 1. OGŁOSZENIE WYBORU (2016-12-12 09:33)
 • 2. ZESTAWIENIE PUNKTACJI (2016-12-12 09:33)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 16.01.2017 (2017-01-16 13:19)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.01.2017 (2017-01-19 10:31)