Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 Euro na dostawę płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoriów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoriów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 25.07.2016r. o godzinie 13:43 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.25.07.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: roztwory lecznicze W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 25.07.2016r. (2016-07-25 13:50)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. (2016-08-01 06:10)
 • SIWZ płyny infuzyjne 2016 (2016-08-01 06:10)
 • FORMULARZ OFERT - pł.infuzyjne 16 (2016-08-01 06:11)
 • WZÓR UMOWY (2016-08-01 06:11)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2016-08-01 06:11)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-08-01 06:11)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2016-08-01 06:11)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - płyny infuzyjne (2016-08-17 12:53)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2016-08-23 07:16)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - płyny infuzyjne (2016-09-09 13:10)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 26.10.2016r. (2016-10-26 09:06)