Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 Euro na dostawę, montaż i uruchomienie nowego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej na Pracownię Tomografii Komputerowej i Pracownię RTG oraz przeniesieniem i uruchomieniem istniejących aparatów rtg dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę montaż i uruchomienie nowego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej na Pracownię Tomografii Komputerowej i Pracownię RTG oraz przeniesieniem i uruchomieniem istniejących aparatów rtg Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 22.07.2016r. o godzinie 13:38 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.22.07.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: urządzenia do tomografii W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 22.07.2016r. (2016-07-22 13:45)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 27.07.2016r. (2016-07-27 12:17)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2016 (2016-07-27 12:17)
 • Formularz ofertowy tomograf komputerowy - Załącznik nr 1 do SIWZ (2016-07-27 12:17)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (2016-07-27 12:18)
 • Rzut omieszczeń do adaptacji (2016-07-27 12:20)
 • Rzut wentylacja (2016-07-27 12:20)
 • Rozwinięcie wentylacja (2016-07-27 12:20)
 • Projekt umowy 2016 (2016-07-27 12:20)
 • Załączniki nr 4 i 5 do SIWZ (2016-07-27 12:22)
 • Załączniki nr 6 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-07-27 12:22)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2016-07-27 12:22)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2016-08-04 10:42)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2016-08-24 14:17)
 • 11. Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2016-08-30 11:16)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - tomograf komputerowy (2016-09-08 12:47)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 18.10.2016r. (2016-10-19 13:59)