Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 EURO na dostawę sprzętu jednorazowego do ablacji migotania przedsionków dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń WSM im. J. Strusia w Poznaniu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę sprzętu jednorazowego do ablacji migotania przedsionków dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 30.06.2016r. o godzinie 10:52. Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn. 30.06.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Cewniki. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES-2016-083149-F02-PL (2016-06-30 11:11)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2016-OJS127-228381-pl (2016-07-05 09:20)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2016-07-05 09:20)
 • Formularz ofertowy (2016-07-05 09:21)
 • Wzór umowy (2016-07-05 09:21)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oswiadczenie z art. 22 i 24 (2016-07-05 09:21)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - przynależność do grupy kapitałowej (2016-07-05 09:22)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ. Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2016-07-05 09:22)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-08-12 10:54)
 • Informacja cenowa złożonych ofert (2016-08-12 10:54)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2016-OJS171-308119-pl (2016-09-06 09:50)