Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 EURO na dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 28.06.2016r. o godzinie 09:45 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.28.06.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Implanty chirurgiczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 28.06.2016r. (2016-06-28 10:13)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 30.06.2016r. (2016-06-30 12:53)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2016 (2016-06-30 12:53)
 • Formularz ofertowy 16 (2016-06-30 12:53)
 • Projekt umowy 16 (2016-06-30 12:53)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2016-06-30 12:53)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-06-30 12:54)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2016-06-30 12:54)
 • 9. Sprostowanie (2016-07-01 13:01)
 • 4. Formularz ofertowy 16 - po sprostowaniu (2016-07-01 13:04)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2016-07-29 12:38)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-08-22 09:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 23.09.2016r. (2016-09-23 09:41)