PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia przewlekłego WZW typu B i C u pacjentów z marskością wątroby – terapia bezinterferonowa dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia przewlekłego WZW typu B i C u pacjentów z marskością wątroby – terapia bezinterferonowa dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 27.06.2016r. o godzinie 12:33 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.27.06.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2016-081330-F02-PL (2016-06-27 12:42)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2016-OJS124-222260-pl (2016-06-30 09:38)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2016 (2016-06-30 09:38)
 • 5. Formularz ofertowy (2016-06-30 09:38)
 • 6. PROJEKT Umowy (2016-06-30 09:38)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2016-06-30 09:38)
 • 8. Zal. nr 5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2016-06-30 09:39)
 • 9. Załącznik . nr 6 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2016-06-30 09:39)
 • 16. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-08-09 14:42)
 • 12. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2016-08-09 14:42)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016-OJS231-421751-pl (2016-12-05 10:33)