PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę leku Sofosbuvir 400 mg + Ledipasivir 90 ml x 28 tabl. (typu Harvoni) stosowanego w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia WZW typu C - kuracja bezinterferonowa dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.j.Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę Dostawa leku Sofosbuvir 400 mg + Ledipasivir 90 ml x 28 tabl. (typu Harvoni) stosowanego w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia WZW typu C - kuracja bezinterferonowa dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.j.Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 27.06.2016r. o godzinie 11:57 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.27.06.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2016-081289-F02-PL (2016-06-27 12:07)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2016-OJS124-222226-pl (2016-06-30 09:37)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2016 (2016-06-30 09:37)
 • 5. Formularz ofertowy (2016-06-30 09:37)
 • 6. PROJEKT Umowy (2016-06-30 09:37)
 • 7. Zalaczniki do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2016-06-30 09:38)
 • 8. Zal._do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2016-06-30 09:38)
 • 9. Załącznik . druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2016-06-30 09:38)
 • 11. Wyjaśnienia do SIWZ (2016-07-12 13:06)
 • 15. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-08-08 14:35)
 • 14. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2016-08-08 14:35)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016-OJS231-421748-pl (2016-12-05 10:32)