DI-381118/2016 – Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie wykonania dokumentacji projektowej

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie trzyłóżkowej sali intensywnego nadzoru oraz sali zabiegowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3”. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załączonych dokumentach: 1. ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr DI-381118/2016 z dnia 17.06.2016r. oraz 2. Załączniku Nr 1 - fragmenty dokumentacji projektowej Ofertę prosimy złożyć / przesłać w terminie do 27.06.2016r. na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, 61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3 Kontakt : telefon 61 87 39 291 e-mail inwestycje@szpital-strusia.poznan.pl
ZAŁĄCZNIKI

  • ZAPROSZENIE do złożenia oferty (2016-06-17 13:11)
  • OAiIT - fragmenty projektów (2016-06-17 13:12)
  • INFORMACJA o wyborze oferty (2016-06-28 11:02)
  • Zestawienie ofert (2016-06-28 11:03)