Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 Euro na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę środków kontrastowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 03.06.2016r. o godzinie 08:53 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.03.06.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Różne produkty lecznicze W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 03.06.2016r. (2016-06-03 09:00)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 07.06.2016 (2016-06-07 09:18)
 • 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016 (2016-06-07 09:18)
 • 5. Formularz ofertowy 2016 (2016-06-07 09:18)
 • 6. Wzór umowy 2016 (2016-06-07 09:19)
 • 7. Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2016-06-07 09:19)
 • 8. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-06-07 09:19)
 • 9. Załącznik nr 6 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2016-06-07 09:19)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - środki kontrastowe (2016-06-27 12:16)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę środków kontrastowych (2016-07-29 12:50)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 09.09.2016r. (2016-09-09 12:51)