PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę stymulatorów serca wraz z wyposażeniem oraz kardiowerterów – defibrylatorów z wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę stymulatorów serca wraz z wyposażeniem oraz kardiowerterów – defibrylatorów z wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 20.05.2016r. o godzinie 12:17 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.20.05.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Stymulatory W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • 4. Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2016-064624-F02-PL (2016-05-20 12:31)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2016-OJS099-177273-pl (2016-05-25 09:22)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2016-05-25 09:23)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 1 (2016-05-25 09:23)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 2 (2016-05-25 09:24)
 • Formularz ofertowy Pakiet 3 (2016-05-25 09:24)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 4 (2016-05-25 09:24)
 • 5. Formularz ofertowy Pakiet 5 (2016-05-25 09:25)
 • Formularz ofertowy Pakiet 6 (2016-05-25 09:25)
 • Formularz ofertowy Pakiet 7 (2016-05-25 09:26)
 • Formularz ofertowy Pakiet 8 (2016-05-25 09:26)
 • Formularz ofertowy Pakiet 9 (2016-05-25 09:27)
 • Formularz ofertowy Pakiet 10 (2016-05-25 09:27)
 • Formularz ofertowy Pakiet 11 (2016-05-25 09:28)
 • Formularz ofertowy Pakiet 12 (2016-05-25 09:28)
 • Formularz ofertowy Pakiet 13 (2016-05-25 09:29)
 • Wzór Umowy (2016-05-25 09:29)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2016-05-25 09:30)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ- przynależność do grupy kapitałowej (2016-05-25 09:30)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ. Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2016-05-25 09:30)
 • 11. ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIECIU TERMINU NA 12.07.2016r (2016-06-24 11:41)
 • 12. FORMULARZ Przekazania zamiany ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2016-080518-F14-PL (2016-06-24 11:42)
 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2016-OJS123-220683-pl (2016-06-29 10:13)
 • Formularz przekazania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 08.07.2016 TED ENOTICES_magdag-2016-087600-F14-PL (2016-07-08 13:00)
 • 10. INFORMACJA DOT.PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMóWIENIU (2016-07-08 13:00)
 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2016-OJS133-239989-pl (2016-07-13 09:25)
 • 3. SIWZ PO MODYFIKACJI (2016-07-13 09:28)
 • 4. PAKIET 1 - ZESTAWY DO WKŁUCIA (2016-07-13 09:28)
 • 4. PAKIET 2 - ZESTAW OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGO Z MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI (2016-07-13 09:28)
 • 4. PAKIET 3 - STYMULATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJĄCE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI (2016-07-13 09:28)
 • 4. PAKIET 4 - KARDIOWERTERY - DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJACE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI (2016-07-13 09:28)
 • 4. PAKIET 5 - KARDIOWERTERY - DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE Z AUTOMATYCZNYM POMIAREM PROGU STYMULACJI W PRZEDSIONKU (2016-07-13 09:29)
 • 4. PAKIET 6 - STYMULATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE PODSTAWOWE Z ELEKTRODAMI MRI (2016-07-13 09:29)
 • 4. PAKIET 7 - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE ORAZ RESYNCHORNIZUJACE IS-4 Z OCENA MORFOLOGII QRS Z ELEKTRODAMI (2016-07-13 09:29)
 • 4. PAKIET 8 - STYMULATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE MRI CONDITIONAL Z ELEKTRODAMI (2016-07-13 09:29)
 • 4. PAKIET 9 - KARDIOWERTERY _ DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE PODSTAWOWE Z ELEKTRODAMI (2016-07-13 09:29)
 • 4. PAKIET 10 - KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJĄCE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI MRI (2016-07-13 09:29)
 • 4. PAKIET 11 - STYMULATOR DWUJAMOWY SERCA DWUSENSOROWY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA BADANIA MRI (2016-07-13 09:30)
 • 4. PAKIET 12 - ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA PASYWNE (2016-07-13 09:30)
 • 4. PAKIET 13 - Neutralne elektrody - 250 szt. AB (2016-07-13 09:30)
 • 5. projekt um stymulatory kardiowertery modyfikacja. doc (2016-07-13 09:30)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2016-07-13 09:33)
 • Wyjaśnienia 2 do SIWZ (2016-08-03 13:26)
 • 16. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2016-08-16 14:16)
 • 14. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE (2016-08-16 14:16)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016-OJS229-418252-pl (2016-12-01 13:55)