Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 Euro na dostawę sprzętu do embolizacji przeznaczyniowych tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę sprzętu do embolizacji przeznaczyniowych tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 20.05.2016r. o godzinie 09:05 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.20.05.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Wyroby do angiografii W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 20.05.2016r. (2016-05-20 09:15)
  • Ogłoszenie o zamówieniu 25.05.2016 (2016-05-25 09:44)
  • 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - sprzęt do embolizacji 2016 (2016-05-25 09:44)
  • 5. Formularz ofertowy embolizacja (2016-05-25 09:45)
  • 6. Wzór umowy sprzęt do embolizacji (2016-05-25 09:45)
  • 7. Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2016-05-25 09:45)
  • 8. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-05-25 09:45)
  • 9. Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2016-05-25 09:45)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-07-01 07:01)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 28.07.2016r. (2016-07-28 13:57)