PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę leku Interferon beta 1-b (typu Betaferon)stosowanego w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) – kontynuacja leczenia dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę leku Interferon beta 1-b (typu Betaferon)stosowanego w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) – kontynuacja leczenia dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 16.05.2016r. o godzinie 13:19 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.16.05.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2016-062180-F02-PL (2016-05-16 13:28)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2016-OJS095-170738-pl (2016-05-19 09:37)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2015 (2016-05-19 09:38)
 • 5. Formularz ofertowy (2016-05-19 09:38)
 • 6. PROJEKT Umowy (2016-05-19 09:38)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2016-05-19 09:38)
 • 8. Zal. nr 5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2016-05-19 09:43)
 • 9. Załącznik . nr 6 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2016-05-19 09:43)
 • 11. Wyjaśnienia do SIWZ (2016-06-13 12:37)
 • 17. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2016-06-29 07:55)
 • 15. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2016-06-29 07:55)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016-OJS229-418261-pl (2016-12-01 14:25)