PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW)typu B w oporności na lamiwudynę dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW)typu B w oporności na lamiwudynę dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 12.05.2016r. o godzinie 12:51 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.12.05.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ PRZEKAZANIA Ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2016-060949-F02-PL (2016-05-12 13:00)
 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2016-OJS093-166919-pl (2016-05-16 10:32)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (2016-05-16 10:33)
 • 5. Formularz ofertowy (2016-05-16 10:33)
 • 6. PROJEKT Umowy (2016-05-16 10:33)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2016-05-16 10:33)
 • 8. Zal. nr 5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2016-05-16 10:33)
 • 9. Załącznik . nr 6 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2016-05-16 10:33)
 • 11. Wyjaśnienia do SIWZ (2016-06-13 12:41)
 • 17. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2016-06-24 13:42)
 • 15. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2016-06-24 13:42)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016-OJS229-418252-pl (2016-12-01 13:58)