Dostawa obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniy

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 09.05.2016r. o godz.  08:54

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 09.05.2016r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Zestawy medyczne

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 09.05.2016 (2016-05-09 09:01)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 11.05.2016 (2016-05-11 10:28)
 • 1. SIWZ - obłożenia (2016-05-11 10:29)
 • 2. fORMULARZ OFERTOWY 16 (2016-05-11 10:29)
 • 3.WZOR_UMOWY obłożenia (2016-05-11 10:29)
 • 4. zał druki zastrzeżone zał 6 (2016-05-11 10:29)
 • 5. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2016-05-11 10:29)
 • 6. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-05-11 10:29)
 • 6. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2016-06-13 12:10)
 • 2. fORMULARZ OFERTOWY 16-2 (2016-06-13 12:10)
 • 5. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2016-06-29 13:43)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 09.09.2016 (2016-09-09 10:30)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.09.2016 (2016-09-13 09:40)