Przetarg nieograniczony powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku (sterylnego i niesterylnego) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku (sterylnego i niesterylnego) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 14.04.2016r. o godzinie 13:49 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.14.04.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU notice (2016-04-14 13:24)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2016-OJS075-131298-pl (2016-04-18 07:50)
 • 4 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2016 (2016-04-18 07:50)
 • 5 FORMULARZ OFERTOWY (2016-04-18 07:50)
 • 6 WZÓR UMOWY (2016-04-18 07:50)
 • 7 Zalaczniki_nr_3_i_4_do_SIWZ (2016-04-18 07:50)
 • 8 Zalaczniki_nr_5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2016-04-18 07:50)
 • 9 Zał nr 6 Wzor_zastrzezenia_tajemnicy_przedsiebiorstwa-2 (2016-04-18 07:50)
 • Formularz przekazania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia notice (2016-04-28 09:47)
 • Publikacja zmiany ogłoszenia 2016-OJS085-150374-pl (2016-05-02 08:32)
 • 10. Wyjaśnienia do SIWZ (2016-05-20 12:15)
 • 19. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2016-09-09 14:17)
 • 16. ZAŁĄCZNIK NR INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT STRESZCZENIE (2016-09-09 14:18)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2016-OJS229-418218-pl (2016-12-01 13:36)