Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą aparatów, dostawa odczynników do badań serologicznych oraz krwinek wzorcowych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę odczynników do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą aparatów, dostawa odczynników do badań serologicznych oraz krwinek wzorcowych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 14.03.2016r. o godz.  11:21

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 14.03.2016r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Analizatory

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 14.03.2016r. (2016-03-14 11:33)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 16.03.2016r. (2016-03-16 09:13)
 • 1. SIWZ - immunohematologia (2016-03-16 09:14)
 • 2._FORMULARZ_OFERTOWY (2016-03-16 09:14)
 • 3. PROJEKT UMOWY (2016-03-16 09:14)
 • 4. zał druki zastrzeżone zał 6 (2016-03-16 09:14)
 • 5. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2016-03-16 09:14)
 • 6. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-03-16 09:15)
 • 6. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2016-04-06 13:21)
 • 2a ._FORMULARZ_OFERTOWY po zmianach (2016-04-06 13:21)
 • Ogłoszenie o zmianie wstępne 06.04.2016 (2016-04-06 13:36)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.04.2016 (2016-04-11 07:48)
 • 10. Ogłoszenie wyboru - częściowe (2016-05-05 11:56)
 • 10. Ogłoszenie wyboru - częściowe prawidłowe (2016-05-06 08:26)
 • 11. Ogłoszenie wyboru (2016-05-06 12:32)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.06.2016 (2016-06-03 09:14)