Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1a ustawy Pzp na sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2016-03-09 12:01)