PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę sterylnych wyrobów medycznych dla anestezjologii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę sterylnych wyrobów medycznych dla anestezjologii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 08.03.2016r. o godzinie 13:13 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.08.03.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: przyrządy do anestezji W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2016-030099-F02-PL (2016-03-08 14:01)
 • Publikacja ogłoszenia o zmaówieniu 2016-OJS051-084441-pl (2016-03-14 07:55)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2016 (2016-03-14 07:55)
 • 5. Formularz Ofertowy (2016-03-14 07:56)
 • 6. WZÓR UMOWY (2016-03-14 07:56)
 • 7. Zalaczniki_nr_3_i_4_do_SIWZ (2016-03-14 07:56)
 • 8. Zalaczniki_nr_5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2016-03-14 07:57)
 • 9. Zał. nr 6 Wzor_zastrzezenia_tajemnicy_przedsiebiorstwa-2 (2016-03-14 07:57)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2016-04-13 12:15)
 • 14. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2016-05-06 12:26)
 • 12. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT STRESZCZENIE (2016-05-06 12:27)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016-OJS135-243311-pl (2016-12-05 10:39)