PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK ŁZS i ziarniniaka Wegnera dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK ŁZS i ziarniniaka Wegnera dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 03.03.2016r. o godzinie 13:37 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.03.03.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania Ogłoszenia o9 zamówieniu ENOTICES_magdag-2016-028192-F02-PL (2016-03-03 13:58)
 • PUBLIKACKJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2016-OJS047-077820-pl (2016-03-08 09:13)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2015 (2016-03-08 09:13)
 • 5. Formularz ofertowy (2016-03-08 09:13)
 • 6. PROJEKT Umowy (2016-03-08 09:13)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2016-03-08 09:14)
 • 8. Zal. nr 5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2016-03-08 09:15)
 • 9. Załącznik . nr 6 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2016-03-08 09:15)
 • 10. Wyjaśnienia do SIWZ (2016-04-05 12:42)
 • 17. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2016-04-14 12:58)
 • 14. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2016-04-14 12:58)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016-OJS135-243190-pl (2016-12-05 11:07)