Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 EURO na dostawę wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu ablacji RF, krioablacji i badań elektrofizjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 05.02.2016r. o godzinie 08:53 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.05.02.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań:Cewniki W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu ENOTICES_magdag-2016-015733-F02-PL (2016-02-05 09:27)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2016-OJS027-043354-pl (2016-02-09 09:27)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2016-02-09 09:28)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 1 (2016-02-09 09:28)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 2 (2016-02-09 09:29)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 3 (2016-02-09 09:29)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 4 (2016-02-09 09:29)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 5 (2016-02-09 09:30)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 6 (2016-02-09 09:30)
 • Wzór Umowy (2016-02-09 09:30)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2016-02-09 09:31)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ- przynależność do grupy kapitałowej (2016-02-09 09:31)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ. Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2016-02-09 09:31)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2016-02-26 08:44)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-04-05 12:49)
 • Informacja cenowa złożonych ofert (2016-04-05 12:49)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2016-04-05 12:49)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2016-OJS106-189248-pl (2016-06-03 09:08)