Dostawa endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 20.01.2016r. o godz.  08:49

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 20.01.2016r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Protezy ortopedyczne

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 20.10.2016 (2016-01-20 09:08)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 25.01.2016 (2016-01-25 10:10)
 • 1. SIWZ - endoprotezy (2016-01-25 10:10)
 • 2. formularz ofertowy 1 (2016-01-25 10:10)
 • 3. formularz ofertowy 2 (2016-01-25 10:10)
 • 4. formularz ofertowy 3 (2016-01-25 10:10)
 • 5. formularz ofertowy 4 (2016-01-25 10:10)
 • 6. formularz ofertowy 5 (2016-01-25 10:11)
 • 7. formularz ofertowy 6 (2016-01-25 10:11)
 • 8.WZOR_UMOWY endoprotezy (2016-01-25 10:11)
 • 9. zał druki zastrzeżone zał 6 (2016-01-25 10:11)
 • 10. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2016-01-25 10:11)
 • 11. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-01-25 10:11)
 • ZMIANA TERMINU 12.02.2016 (2016-02-12 09:15)
 • 12. ZMIANA TERMINU (2016-02-12 09:15)
 • 11. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2016-02-12 09:21)
 • Ogłoszenie o zmianie 17.02.2016 (2016-02-17 10:27)
 • 13. OGŁOSZENIE WYBORU (2016-03-11 10:17)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne17.03.2016 (2016-03-18 10:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18.03.2016 (2016-03-18 10:46)