PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 209.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 15.01.2016r. o godzinie 12:52 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.15.01.2016r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2016-006132-F02-PL (2016-01-15 13:05)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2016-OJS012-016714-pl (2016-01-19 10:04)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2015 (2016-01-19 10:04)
 • 5. Formularz ofertowy (2016-01-19 10:04)
 • 6. PROJEKT Umowy (2016-01-19 10:04)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2016-01-19 10:04)
 • 8. Zal. nr 5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2016-01-19 10:04)
 • 9. Załącznik . nr 6 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2016-01-19 10:04)
 • 16. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2016-03-01 13:20)
 • 14. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2016-03-01 13:20)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2016-OJS135-243198-pl (2016-12-05 12:35)