Dostawa drobnego sprzętu do kardiologii inwazyjnej (koronarografii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) Welospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 209.000 euro na dostawę drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej (koronarografii i PTCA cgorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 13.01.2016r. o godz.  09:39

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 13.01.2016r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Wyroby do angioplastyki

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 13.01.2016 (2016-01-13 09:59)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 15.01.2016 (2016-01-15 09:11)
 • 1. SIWZ - K. inwazyjna (2016-01-15 09:11)
 • 2.WZOR_UMOWY k (2016-01-15 09:11)
 • zał OZW-1-16-17_zest_do_PTCA (2016-01-15 09:11)
 • zał OZW-2-16-17_impl.sten.plan. (2016-01-15 09:11)
 • zał OZW-3-16-17_zest. PTCA zm.tt.kręt. (2016-01-15 09:11)
 • zał OZW-4-16-17_stenty samorozprężalne i krystaliczne (2016-01-15 09:12)
 • zał OZW-5-16-17_zest.PTCA_zm. twar. zwapn (2016-01-15 09:12)
 • zał OZW-6-16-17_zest. przyg.zmian w zawale STEMI (2016-01-15 09:12)
 • zał OZW-7-16-17 cewniki balon. do zm. trudn. (2016-01-15 09:13)
 • zał OZW-8-16-17_ Zestaw sprzętu do udrożnień (2016-01-15 09:13)
 • zał OZW-9-16-17 zest.do PTCA zm. trud.(wąs. nacz, rest.) (2016-01-15 09:13)
 • zał OZW-10-16-17 zestaw do PTCA zmian trudnych ( wąskie, obw, restenoza ) w zab. planowych (2016-01-15 09:13)
 • zał OZW-11-16-17_cew _prow do_PTCA (2016-01-15 09:13)
 • zał OZW-12-16-17_prow PTCA_zm trudnych (2016-01-15 09:14)
 • zał OZW-13-16-17_zestaw cewników diagnostyczych do koro i prowadz. do PTCA (2016-01-15 09:14)
 • zał OZW-14-16-17_strzyk automat_-_cena (2016-01-15 09:14)
 • zał OZW-15-16-17 zestaw obłożeń jednoraz. , drenaż (2016-01-15 09:14)
 • zał OZW-16-16-17_ stentgrafty (2016-01-15 09:15)
 • zał OZW-17-16-17 zestaw sprzętu do walwuloplastyki aortalnej (2016-01-15 09:15)
 • zał OZW-18-16-17_zestaw_do_rotablacji wieńcowej (2016-01-15 09:15)
 • zał OZW-19-16-17 Zestaw do zamykania tętnicy udowej (2016-01-15 09:15)
 • zał OZW-20-16-17 zestaw do nieprawidł. poł. wewnatrzsercowych (2016-01-15 09:15)
 • zał OZW-21-16-17_zestaw do PFO (2016-01-15 09:16)
 • zał OZW-22-16-17_protekcja do_ptca_by-passu (2016-01-15 09:16)
 • zał OZW-23-16-17 wyposażenie do aparatu Volcano s 5 (2016-01-15 09:16)
 • zał OZW-24-16-17 wyposażenie do aparatu iLab Cart System (2016-01-15 09:16)
 • zał OZW-25-16-17 wyposażenie do aparatu Ilumen Optis + FFR (2016-01-15 09:17)
 • 3. Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 7 (2016-01-15 09:17)
 • 4. zał druki zastrzeżone zał 6 (2016-01-15 09:17)
 • 5. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2016-01-15 09:17)
 • 6. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2016-01-15 09:18)
 • 5. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2016-02-08 12:58)
 • ZP - Zestawienie ofert (2016-02-25 11:34)
 • wartości szacunkowe (2016-02-25 11:35)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE (2016-03-04 12:41)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 04.04.2016 (2016-04-04 09:55)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07.04.2016 (2016-04-07 09:30)