Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 Euro na dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 17.12.2015r. o godzinie 10:52 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.17.12.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: różne produkty lecznicze W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 17.12.2015r. (2015-12-17 11:06)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.zu.E. (2015-12-21 07:38)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015-12-21 07:38)
 • Formularz ofertowy (2015-12-21 07:38)
 • Wzór umowy (2015-12-21 07:38)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2015-12-21 07:38)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-12-21 07:39)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2015-12-21 07:39)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-12-28 08:29)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2015-12-29 11:32)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2016-01-15 08:21)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - częściowe (2016-02-15 13:22)
 • Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych (2016-02-15 13:22)
 • Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2016-02-15 13:23)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pozostałe pakiety (2016-02-25 13:56)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 31.03.2016r. (2016-03-31 11:07)