Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro na dostawę szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 13.10.2015r. o godz.  11:30

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 13.10.2015r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Szwy chirurgiczne

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 13.10.2015 (2015-10-13 11:45)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 19.10.2015 pdf (2015-10-19 10:22)
 • 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- szwy (2015-10-19 10:22)
 • 2. FORMULARZ OFERTOWY (2015-10-19 10:22)
 • 3. WZÓR UMOWY (2015-10-19 10:22)
 • 4. zał druki zastrzeżone zał 6 (2015-10-19 10:23)
 • 6. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-10-19 10:23)
 • 5. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2015-10-19 10:23)
 • 0. Wyjaśnienia 1 (2015-11-12 11:14)
 • 0. Wyjaśnienia 2 (2015-11-18 12:45)
 • 5. OGŁOSZENIE WYBORU (2016-01-18 09:49)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 16.02.2016 (2016-02-16 12:13)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.02.2016 (2016-02-19 09:45)